Veri Koruma Ofisi Yönetim Yazılımı Nedir?

Veri Koruma Ofisi Yönetim Uygulaması, kurumlarda verilerin işlenmesi sürecinde verilerin korunması adına yasalara, süreçlere uyumun sağlanmasını ve sonrasında bu uyumun idamesini kolaylaştırıcı olan bir yönetim ve organizasyon programıdır. "Veri Koruma Ofisi" veya "Veri Kurulu" yapıları bu uygulamayı kullanır veya bu yapılar yok ise uygulama sayesinde bu yapıların kurulumu ve sürdürülmesi kolaylaşır.

Uyum sadece gizlilik sözleşmesi, aydınlatma politikası v.b. dokümanları hazırlamak ve sızma testi yaptırıp veri sızma önleme yazılımı almaktan ibaret değildir. Uyum süreci, zamana yayılan ve çok iyi takip edilmesi gereken, yaşayan bir süreçtir. Bu sürecin kurum içerisinde reaktif ve bir kere geliştirilip ilgili klasörde güncellenmeyen ve unutulmaya yüz tutmuş dokümanlar ile ve arada bir yollanan e-postalar ile yürütülmesi mümkün değildir.

Veri Koruma Ofisi Yönetim Uygulaması, kurumların bünyelerinde ölçeklerinden bağımsız olarka tüm bu uyum sürecini düzenli ve aktif bir şekilde takip edebilmelerini ve uyumluluğun sürekliliğinin sağlanmasını amaçlayan SaaS modeli hizmet sağlayan bir uygulamadır.

Uygulama Modülleri

Organizasyonel Tanım ve Ayarlar Modülü

Organizasyonunuzun Veri Koruma ile ilgili tüm süreçlerine dair tanımlama ve ayarların yapıldığı modül

Veri Koruma Ofisi Yapısı Modülü

Organizasyonun Veri Koruma Ofisi yapısı ve görev dağılımı ile ilgili modül

Veri Koruma Ofisi İşlem Günlüğü Modülü

Veri Koruma Ofisi'nin yaptığı tüm işlemlerin kayıt altına alındığı ve izlendiği modül

Veri Envanteri Modülü

Kurumun veri envanterinin oluşturulduğu ve yönetildiği modül

Yetki Matrisi Modülü

Yetki Matrisi'nin oluşturulduğu ve yönetildiği modül

Risk Analizi ve Yönetimi Modülü

Risk analizinin yapıldığı ve risklerin yönetildiği modül

Doküman Kütüphanesi Modülü

Veri koruma süreçleri ile ilgili sözleşme, prosedür, rapor gibi dokümanların yönetildiği modül

Uyum Faaliyetleri Modülü

Veri koruma süreçlerinin yasa ve yönetmeliklere uyum faaliyetlerinin yönetildiği modül

Periyodik Faaliyet Listesi Modülü

Uyum sırasında ve sonrasında kurum içerisinde periyodik olarak yapılması gereken faaliyetlerin yönetildiği modül

Tanıtım, demo ve teklif için bize ulaşın : bilgi@sanaldpo.com

Hizmet Paketleri

VERBİS zorunluluğu olmayanlara

Mikro İşletme

9 Modül
1 Yıllık Abonelik
SaaS modeli ile sıfır yatırım / Hemen kullanmaya başlama
1 Veri Sorumlusu
Ek veri sorumluları için uygun fiyatlı ek kullanım lisansı (Opsiyonel)

1-49 çalışanı olan işletmelere

Dinamik İşletme

9 Modül
1 Yıllık Abonelik
SaaS modeli ile sıfır yatırım / Hemen kullanmaya başlama
1 Veri Sorumlusu
Ek veri sorumluları için uygun fiyatlı ek kullanım lisansı (Opsiyonel)

50-200 çalışanı olan işletmelere

Kurumsal İşletme

9 Modül
1 Yıllık Abonelik
SaaS modeli ile sıfır yatırım / Hemen kullanmaya başlama
1 Veri Sorumlusu
Ek veri sorumluları için uygun fiyatlı ek kullanım lisansı (Opsiyonel)

200+ çalışanı olan işletmelere

Büyük İşletme

9 Modül
1 Yıllık Abonelik
SaaS modeli ile sıfır yatırım / Hemen kullanmaya başlama
1 Veri Sorumlusu
Ek veri sorumluları için uygun fiyatlı ek kullanım lisansı (Opsiyonel)

Veri Koruma Ofisi Yönetim Yazılımının Faydaları

Zamandan ve kişiden bağımsız ve düzgün işleyen bir Veri Koruma Ofisi / Veri Kurulu yapısına kavuşma

Tüm yapılan işlerin, alınan kararların düzenli bir şekilde tutulabilmesi ve takibi

Excel tablolarından kurtarılmış, sürece bağlı ve çok ayrıntılı "Veri Envanteri"

Yasa ve yönetmeliklere uygun "Yetki Matrisi" oluşturabilme ve yetki raporlaması

Yasa ve yönetmeliklere uygun "Risk Analizi ve Yönetimi" yapabilme ve risklerin takibi

Uyum süreci, yasa ve yönetmelikler ile ilgili tüm dokümanların derli toplu düzenli takibi

Uyum sürecinde uyum faaliyetlerini iş yoğunluğunda gözden kaçırmadan takip edebilme

Periyodik faaliyetlerin takip ve yönetimi

Birden fazla Veri Sorumlusu'nu destekleyen yapı

Veri işleyen ve Veri aktarımları ile ilgili detaylı bilgi tutabilme

KVKK uyum projelerinde saha deneyimine sahip Avukat ve Bilişim Uzmanları tarafından geliştirilmiş çözüm

SaaS modeli ile uygun fiyat, sıfır başlangıç maliyeti/yatırımı, 1. günden itibaren hemen kullanmaya başlama